PROČ pravidla obsahují formulaci :„Společnost Czech Photo, o.p.s. je oprávněna nabytá práva v celku či jednotlivě poskytnout dále třetí osobě“?

Je to pro tyto případy:

 1. Některé výstavy CPP, můžeme spolupořádat s partnerem - například výstava vycestuje do zahraničí a spolupořadatelem bude zahraniční galerie/výstavní síň, která bude chtít některé fotografie samostatně užít k propagaci výstavy. Takové užití bude vést bezesporu k podpoře soutěže, ale výstavu bude propagovat svými kanály právě spolupořadatel. A k tomu mu musíme poskytnout práva. Takovým dlouholetým příkladem jsou Česká Centra, či u nás výstavy v Příbrami či Valašském Meziříčí, které Czech Press Photo propagují.
 2. Dále fotografie bude chtít použít partner/sponzor soutěže, který soutěž podporuje např.: Grant Prahy (město), ČTK, UHNCR, Výbor dobré vůle, nadace Olgy Havlové, Canon pro mladé. Protože tyto instituce/firmy ceny sponzorují, budou je chtít také prezentovat svými kanály. Potom i v tomto případě CP o.p.s jim – třetí osobě - může oprávnění poskytnout.

Bylo tomu tak vždycky i v předchozích letech, psáno mezi řádky. Letos se snažíme s novým webem a pozměněnými pravidly jen vše zpřehlednit.

Oprávnění k užití fotografií je vždy jen ve spojení s „podporou a propagací soutěže“, jak uvádějí licenční podmínky. Je tedy lichá obava, že by mohly být snímky užity například primárně ke komerčním účelům jakéhokoli subjektu, který nemá žádnou souvztažnost k soutěži.

PROČ se platí do soutěže CPP vstupní poplatek?

Poplatek 800 Kč - většině fotografů ušetří velké náklady na výrobu fotografií – např. v předchozích ročnících zaslané 3 série po 9 fotkách -> při nejmenším možném formátu 30x45, vyrobeno nejlevněji cca 99 Kč -> celkové náklady 2673 Kč. Od loňského ročníku můžete zaslat celkově až 90 fotografií (10 sérií po maximálním počtu 9 fotografií) za jednotný poplatek 800,- Kč.

Ze získaných prostředků za vstupní poplatky CPP fotografie na finální výstavu nechá vytisknout v jednotném formátu. Různorodost vystavených fotografií mnoho lidí dříve výstavě na Staroměstské radnici vyčítalo.

Lze přihlásit stejný soutěžní příspěvek do více kategorií?

Ne, s výjimkou prací ucházejících se o grant Prahy. Jedná se o zvláštní cenu a takový příspěvek lze přihlásit současně i do jedné ze základních kategorií Czech Press Photo. Příspěvek musí být v tomto případě nahrán 2x.

Od jakého věku se mohu soutěže zúčastnit?

Jedná se o soutěž, která je primárně určena pro profesionální fotografy a studenty příbuzných oborů. Dále je v pravidlech určeno, že přihlašovaná fotografie má být pořízena za účelem uveřejnění v médiích. Je tedy zřejmé, že tyto podmínky nemůže splnit účastník mladší 15let.

Lze přihlásit do soutěže triptychy či diptychy?

Ano, lze. Ovšem vzhledem k tomu, že porota posuzuje výpovědní hodnotu každé z fotografií nebo série jako celku, je vhodnější přihlásit takový příspěvek buď jednotlivě, nebo jako sérii např. tří snímků.

Do jaké kategorie lze přihlásit práce ucházející se o grant Prahy?

Sérii snímků nahrajte do: Nová série snímků / kategorie Proměny Prahy.

Chtěl bych do soutěže zaslat víc než 10 prací přípustných pro jednu přihlášku. Mohu se do soutěže přihlásit vícekrát?

Ano, pokaždé však musíte zaplatit vstupní poplatek.

Lze požádat tým CPP, zda mám v soutěži nahrané své fotografie či videa před uzavřením přihlášky?

Ne, toto není možné. Vaše příspěvky nevidíme, dokud neukončíte celý přihlašovací proces.

Mám problém se soutěžním systémem, jak mám postupovat?

Primární podpora probíhá prostřednictvím emailu podpora@czechpressphoto.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde na webu. V krajních případech volejte na +420 602 259 249 (mimo víkendy).

Platba vstupního (soutěžního) poplatku

Níže naleznete přehled dotazů, které jste k nám vznášeli v průběhu loňského soutěžního ročníku. V případě, že nenajdete odpověď na váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kdy mám zaplatit vstupní poplatek

Vstupní poplatek je nutné uhradit před dokončením přihlášky, bez tohoto kroku není možné přijmout příspěvky do soutěže. Pouze v případě platby kartou je možné okamžitě pokračovat v dokončení přihlášky. Platba převodem vyžaduje časovou prodlevu, a proto není možné zaručit 100% úspěch při převodu těsně před termínem ukončení soutěže.

Kdo hradí poplatek?

Všichni soutěžící, kteří přihlašují fotografické snímky či série a dosáhli věku 23 let. Video kategorie jsou bez poplatku.

Proč se hradí poplatek?

Ze vstupního poplatku jsou hrazeny provozní náklady soutěže a také tisky fotografií pro následné výstavy.

Jak je možné poplatek uhradit?

Poplatek je možné uhradit platební kartou prostřednictvím soutěžního systému nebo bezhotovostním převodem. Doporučujeme platbu kartou, jelikož je možné ihned pokračovat v dokončení přihlášky. Více v návodu.

Proč je důležité pokračovat v dokončení přihlášky ihned?

Ze zkušeností víme, že fotografové přihlašují své příspěvky na poslední chvíli. Těsně před termínem ukončení přihlašování proto nedokážeme zajistit, že platba bezhotovostním převodem proběhne včas. V tomto případě je potřeba přihlášku podávat s předstihem.

Jak probíhá proces přihlášení a platby?

Pro detailní pochopení procesu doporučujeme zhlédnout zvláštní stránku pro návod, kde jsou vysvětleny všechny podrobnosti. V návaznosti na platbu je stručný postup následovný:

 1. Registrujete se do soutěžního systému, vyplníte přihlášku a nahrajete soutěžní příspěvky
 2. Zaplatíte vstupní poplatek platební kartou - okamžitě budete navráceni do soutěžního systému a můžete přihlášku dokončit
 3. Zaplatíte vstupní poplatek bezhotovostně - systém vás po přijetí financí na účet vyzve k dokončení přihlášky
 4. Dokončíte přihlášku a všechny nahrané příspěvky budou přijaty do soutěže (pokud splňují další pravidla)

Jak mám při platbě kartou postupovat?

Po nahrání všech soutěžních příspěvků budete ze soutěžního systému (eContest) přesměrování na online platební bránu GoPay. Prostřednictvím 3 jednoduchých kroků (standardní platba jako při jakékoliv koupi v běžném eshopu) budete přesměrováni zpět na stránky soutěžního systému a do zadané emailové schránky vám přijde potvrzení o provedení platby. Více v návodu.

Jak vysoký je soutěžní poplatek?

Soutěžní poplatek činí 800 Kč.

Jak mám postupovat při hrazení poplatku převodem?

Po nahrání všech soutěžních příspěvků proveďte převod dle níže uvedených pokynů. Nejdůležitější je uvést v poli pro variabilní symbol číslo vaší přihlášky, které naleznete v soutěžním systému eContest / Soutěžní profil - menu / Přihláška / pod nadpisem "Informace o soutěžícím" a do pole text platby uveďte jméno, které je uvedené v přihlášce.

Po připsání peněz na účet vám přijde upozornění ze soutěžního systému, že vám je umožněno dokončení přihlášky. Vzhledem ke zpoždění provedení platby, připsání na náš účet a párování se soutěžním systémem doporučujeme přihlášku realizovat minimálně s pětidenním předstihem. Nemůžeme zaručit, že vše bude realizováno před ukončením termínu nahrávání přihlášek. Více v návodu.

Jaké jsou platební informace pro provedení platby.

Soutěžní poplatek zasílejte na:
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 271212881/0300
Částka v CZK: 800 Kč
Variabilní symbol: Číslo přihlášky
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Kde najdu číslo mé přihlášky?

Číslo přihlášky naleznete po registraci a přihlášení v soutěžním systému eContest / menu Přihláška / pod nadpisem "Informace o soutěžícím". Více v návodu

Kdy obdržím fakturu?

Fakturu Vám zašleme na email, který máte uvedený v přihlášce po připsání peněz na náš účet.

Jaké platební karty pro platbu přijímáte?

Online platební systém GoPay umožňuje použití platebních karet, jako jsou MasterCard/Maestro a VISA a VISA Electron (použití Visa Electron je podmíněné povolením z vystavující banky), stejně jako webové karty specificky určené pro online použití. Více informací přímo v platební bráně GoPay.

Je tento proces bezpečný?

Vaše platby jsou v bezpečí viz. informace platební brány GoPay.

Co když se platba kartou nezdaří?

V případě, že máte u své banky nastavena všechna oprávnění k provádění on-line plateb, je nezdařená platba vysoce nepravděpodobná. Pokud by však k neúspěšné platbě i přes to došlo, vyčkejte, zda vám byly finance stržené z účtu. Pokud se tak stane, neváhejte se na nás obrátit na uvedených kontaktech.

Jaké jsou možné příčiny neúspěšné platby kartou?

Nejčastější problémy spojené s neúspěšnými platbami jsou na straně platební karty:

 • platební karta není určena k on-line platbám
 • platba nebyla povolena bankou, kde je veden účet spojený s platební kartou
 • karta byla blokována
 • data vepsaná do formuláře (číslo karty, datum expirace karty, třímístný kód na druhé straně karty) nebyly správně zadány
 • platnost karty vypršela
Další problémy mohou být spojeny s bankovním účtem:
 • na účtu nejsou dostatečné zdroje pro provedení platby
 • suma transakcí provedená pro stanovený časový limit byla překročena
Neúspěšnou platbu mohou způsobit také technické problémy
 • v průběhu transakce může dojít ke ztrátě spojení - zkuste transakci opakovat
 • pokud nebudete v průběhu transakce navráceni zpět na stránku soutěžního systémů eContest, potom byla z bezpečnostních důvodů přerušena

Co když se platba bezhotovostním převodem nezdaří?

Tato chyba se může stát pouze v případě nesprávného vyplnění platebních informací. Zkontrolujte prosím všechny zadané údaje. Důležitým bodem pro správné spárování platby s vaším účtem je uvedení "čísla přihlášky" do pole pro variabilní symbol (více výše). Pokud se tak stane, neváhejte se na nás obrátit na uvedených kontaktech.