Foto sekce

Soutěžní kategorie

Aktualita (single / série)

Zpravodajské události. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Problémy dnešní doby (single / série)

Reportážní či dokumentaristické zpracování závažných problémů doma i ve světě, volajících po řešení. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Každodenní život (single / série)

Jak žijeme. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Umění a kultura (single / série)

Fotografie zachycující film, divadlo, hudbu, akt, moderní umění, galerie, performance, architekturu. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Sport (single / série)

Akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Portrét (single / série)

Portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Příroda, věda a životní prostředí (single / série)

Krajina, fauna, flóra, ekologie, věda a technika – co člověk vymyslel a čeho dosáhl, makrofoto, mikrofoto, satelitní snímky, vesmír. Prohlédněte si vítězné snímky posledních sedmi ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Lifestyle (single / série)

Stylizovaná fotografie, móda, design, reklama. Prohlédněte si vítězné snímky z posledních dvou ročníků: 2017, 2016.

Proměny Prahy (série)

Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2018, roční tvůrčí stipendium primátora Prahy Zjistěte více o historii vítězů kategorie Grant Prahy.

Ceny

Zdanění cen získaných v soutěží Czech Press Photo: Výše ceny nad 10 000 Kč je uvedena jako částka v Kč před zdaněním, jenž se řídí příslušnými zákony ČR. U nepeněžitých cen je tato částka myšlena jako cena zboží obvyklá, taktéž před zdaněním. Ceny do 10 000 Kč jsou osvobozeny od daně.

Fotografie roku Czech Press Photo 2018

Titul "Fotografie roku" je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 120.000 Kč a skleněnou plastiku Křišťálové oko.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, další fotografie roku naleznete v katalogu předešlých ročníků.

Fotografie taktéž můžete přivézt do místa svého působiště. V rámci našeho archivu (Czech Photo Archive / CPA) je možné zapůjčit speciální výstavu nazvanou Tituly Fotografie Roku a k úspěšnému zapůjčení postačí nás kontaktovat a dohodnout se na podmínkách. Výstava obsahuje 23 fotografií.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií mezinárodní porota určí nominace na vítěze kategorie a poté vítěze kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 20.000 Kč a diplom.

Prohlédněte si vítězné snímky předešlých ročníků v katalogu proběhlých ročníků.

Nejoblíbenější kolekce minulých ročníků je možné si také zapůjčit a uspořádat k nim speciální výstavu. V rámci našeho archivu (Czech Photo Archive / CPA) je možné zapůjčit výstavy nazvané:
Czech Press Photo 2017
Czech Press Photo 2016
Czech Press Photo 2015
The Best of Czech Press Photo.

Grant Prahy Czech Press Photo 2018

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 120.000 Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Canon Junior Awards

Cenu Shooting/Junior Star – cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladé autory do 23 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje ceny v hodnotě 90.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře)

Uděluje se v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Držitel ceny získává poukázku v hodnotě 80.000 Kč na zboží firmy Nikon nebo Canon dle vlastního výběru.

Cena UNHCR

Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, tj. lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování. Držitel ceny získává 25.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena PICTOART

Cena profesionální laboratoře ve výši 25.000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2018 v laboratořích PICTOART.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena Dětí

Bude udělena snímku, kterému dá dětská porota, sestavená Českým rozhlasem, nejvíce hlasů. Vítěz obdrží křišťálový objekt.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“

Uděluje se fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Držitel ceny získává 20.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014.

Cena Diváků

Uděluje se fotografii, která dostane nejvíc hlasů v divácké anketě návštěvníků výstavy v Praze. Cenu uděluje firma Olympus.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.


Video sekce

Soutěžní kategorie

Aktualita a reportáž

Zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut. Tato práce musí obsahovat video (movie), ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především obsahová, zpravodajská závažnost a vypravěčská hodnota spolu s dovedným užitím vizuálních a dalších prvků.

Prohlédněte si vítězná videa posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Feature

Dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 15 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie, komentované slide show, inscenované vyprávění vyjadřující autorův životní pocit atp. Oceňuje se především nápadité vyprávění obsahově silného a emocionálně působivého příběhu s dlouhotrvajícím účinkem na diváka.

Prohlédněte si vítězná videa posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Investigation

Samostatná kategorie určená pro investigativní reportáže či dokumenty v délce nepřesahující 20 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především originalita příběhu, ve kterém novinář odhaluje nečekané či skryté souvislosti v jednání lidí a institucí.

Prohlédněte si vítězná videa posledního ročníků: 2017. 2016.